جلسه توجیهی نماینده بروسیاتو در مشهد با بازاریابان

جلسه توجیهی نماینده بروسیاتو در مشهد با بازاریابان

درجلسات متعدد توجیهی نماینده بروسیاتو در مشهد با بازاریابان و تیم های تبلیغاتی بروسیاتو، به معرفی بیشتر شرکت و مشخصات محصولات بروسیاتو جهت معرفی هر په بهتر به مشتریان پرداخته شد.

 

همچنین در یکی از جلسات مدیریت عامل بروسیاتو حضور داشته و توضیحاتی در خصوص مجموعه بروسیاتو ارائه نمودند.

پاسخی بگذارید